5 โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ในอำเภอเมืองชลบุรี

ท่านที่มีบุตรหลานล้วนก็ต่างต้องการให้บุตรหลานได้เล่าเรียนในสถานศึกษาที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่เก่ง มีคุณธรรม มีสภาพแวดล้อม มีเพื่อนๆและสังคมที่ดี รวมถึงผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ซึ่งวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนำ โรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ว่ามีที่ไหนกันบ้าง เพื่อไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่จะให้บุตรหลานไปหาความรู้ ประสบการณ์ และกลุ่มเพื่อนที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของชีวิต 1. โรงเรียนอนุบาล ภักดีพรรณ โรงเรียนภักดีพรรณ เป็นโรงเรียนอนุบาลที่เก่าแก่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย บรรยากาศร่มรื่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ของภาคตะวันออก และได้รับการประเมินจาก สมศ.…

Continue Reading5 โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ในอำเภอเมืองชลบุรี