การตลาดทางเลือก
Mobile marketing and online store concept flat icons. Full circle of online-shopping with mail menu of wide range products, product research, basket, pay per click, call center, delivery.

การตลาดทางเลือก

          ในยุคนี้สื่อของสังคมออนไลน์เป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางในโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ประโยชน์จากสื่อของสังคมออนไลน์มาทำการตลาด ซึ่งทำให้สินค้าของพวกเขาเป็นที่รู้จักมากขึ้น แถมไม่ต้องลงทุนเยอะอีกด้วย แต่ก็ได้ผลตอบรับกับมาอย่างดีเยี่ยม ช่องทางสังคมออนไลน์ในการทำการตลาดจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล และเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการทำการตลาดแข่งกับธุรกิจขนาดใหญ่ เราลองมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า การตลาดทางเลือก การตลาดทางเลือก คืออะไร Alternative marketing หรือ การตลาดทางเลือก เป็นแนวคิดทางการตลาดที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆอย่างที่เคยทำๆกันมา ซึ่งการตลาดทางเลือกนี้ จะเป็นการใช้กลวิธีสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าด้วยวิธีอันแยบยล ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจกับสินค้าของเรา และทำให้เกิดการบอกต่อกันไปเรื่อยๆ ส่งผลให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สำหรับองค์ประกอบของการตลาดทางเลือกมีดังต่อไปนี้ เริ่มกันด้วยองค์ประกอบที่ 1. ก็คือทำการตลาดที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจที่จะทำการโฆษณา ซึ่งอาจจะแฝงมาในรูปแบบของละคร…

Continue Reading
Close Menu