You are currently viewing 5 โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ในอำเภอเมืองชลบุรี

5 โรงเรียนอนุบาลชื่อดัง ในอำเภอเมืองชลบุรี

ท่านที่มีบุตรหลานล้วนก็ต่างต้องการให้บุตรหลานได้เล่าเรียนในสถานศึกษาที่ดี มีครูบาอาจารย์ที่เก่ง มีคุณธรรม มีสภาพแวดล้อม มีเพื่อนๆและสังคมที่ดี รวมถึงผู้ปกครองที่มีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ซึ่งวันนี้แอดมินก็จะมาแนะนำ โรงเรียนอนุบาลที่มีชื่อเสียงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ว่ามีที่ไหนกันบ้าง เพื่อไว้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ปกครองที่จะให้บุตรหลานไปหาความรู้ ประสบการณ์ และกลุ่มเพื่อนที่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของชีวิต

1. โรงเรียนอนุบาล ภักดีพรรณ

โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ

โรงเรียนภักดีพรรณ เป็นโรงเรียนอนุบาลที่เก่าแก่เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ม.4 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดเรียบร้อย บรรยากาศร่มรื่น ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ของภาคตะวันออก และได้รับการประเมินจาก สมศ. ในระดับดีมากมาอย่างต่อเนื่อง

ให้บริการการศึกษาเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ 2-6 ขวบ ด้วยโปรแกรม ESL (English as a Second Language) มีครูต่างชาติคอยสอนภาษาและทำกิจกรรมพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกีฬาต่างๆทั้ง ว่ายน้ำ ยิมนาสติก เทควันโด มวยไทย ฟุตซอล และมีโปรแกรม EEL (English Extra Program) เป็นการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มพิเศษอีกวันละ 30 นาที ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน 6 กิจกรรม 15 การเรียนรู้ ซึ่งใช้สอนในระดับเด็กก่อนวัยเรียน)

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ : เรา “ครู และ ผู้บริหาร ” ตระหนักดีว่า ลูก คือ แก้วตา ดวงใจ ของพ่อแม่ เป็นความหวังและความดีงามของสังคม ที่โรงเรียนอนุบาลภักดีพรรณ เรามุ่งมั่นที่จะฝึกฝนเด็กด้วยการวางรากฐานชีวิต ( Character ) สำหรับการก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิใจ ( Salf-Esteem ) เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นสากล ( International )

ติดต่อ โรงเรียนภักดีพรรณ 72/2 หมู่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 โทร: 038-381506 ,038-381390  โทรสาร: 038-383211 เวลาทำการ 07:30 – 17:00 น. วันเสาร์ 8:30 – 16:00 น. www.pakdeepan.com

2. โรงเรียนอนุบาลร่มไม้

อนุบาลร่มไม้

โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ก่อตั้งในปีพ.ศ.2539 โดยจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมระดับอนุบาลในรูปแบบสองภาษา (Bilingual)  เน้นความเป็นเลิศด้านวิชาการในรูปแบบภาษาอังกฤษเข้มข้นในระดับประถมศึกษา ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีครูต่างชาติประจำแต่ละห้อง สัดส่วนจำนวนครูต่อนักเรียนได้มาตรฐาน คุณครูสามารถดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด มีห้องเรียนที่ครบครัน และติดเครื่องปรับอากาศทุกห้อง ไม่ว่าจะเป็น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องยิม สระว่ายน้ำอนุบาล/ประถม สนามเด็กเล่น สนามกีฬาในร่ม/กลางแจ้ง อาคารสถานที่ออกแบบเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่จอดรถกว้างขวาง เพิ่มความสะดวกสบายในการรับส่ง

หลักสูตรของโรงเรียนร่มไม้มีตั้งแต่ เตรียมอนุบาล (Pre-K) เน้นการดูแลที่ใกล้ชิด โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อนุบาล (Kindergarten) เตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้าน ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน และ ประถมศึกษา (Primary) เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รู้จักแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความกล้าคิด กล้าแสดงออก

ติดต่อเรา โรงเรียนร่มไม้ ถนน เศรษฐกิจ ตำบล บ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย 20000 โทรศัพท์ 098-4567111 , 098-4567222 แฟกซ์ : 033-135002 อีเมล์ : office@rommai.com เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ www.rommai.net

3. โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ประจำจังหวัดชลบุรี เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2486 โดยใช้อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนชลกันยานุกูล (โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชลบุรีเดิม) ด้วยเงินทุนของจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี จนกระทั่ง พ.ศ.2505 โรงเรียนชลกันยานุกูลได้ย้ายไปอยู่สถานที่แห่งใหม่และได้โอนอาคารเรียนเดิมให้โรงเรียนอนุบาลชลบุรี หลังจากนั้นได้รับงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์บริการจังหวัดชลบุรี 

การจัดการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นที่พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมพัฒนาให้ นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และจัดการศึกษาของโรงเรียน ปัจจุบันปีการศึกษา 2552 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) และประถมศึกษา มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,277 คน ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 300 คน

ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ถ.วชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038282554   Email : nubanchonburi@hotmail.com
เว็บไซต์ http://anubanchon.ac.th
Facebook : facebook.com/anubanchon

4. โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า

อนุบาลต้นกล้า โลโก้

     โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 10/5 ม.1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต ๑ มีพื้นที่รวม ๓ ไร่ เปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ อนุบาลศึกษาปีที่ ๓ โดยเน้นรับเด็กที่เจริญเติบโตมาจากลิตเติ้ลโฮมเนอสเซอรี่ ซึ่งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กภายใต้การบริหารเดียวกัน 

     ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อและพัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมอบความไว้วางใจ และยินดีร่วมมือเพื่อการพัฒนานักเรียน ไปสู่จุดมุ่งหมายที่ร่วมกันตั้งไว้ คือเพื่อให้เกิดความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะไปเรียนในขั้นต่อไปได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นกล้า 10/5 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-783101 อีเมล์ : bantonkla20100128@gmail.com
เว็บไซต์ : bantonklaschool.webs.com
Facebook : TonklaInterProgram

5. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา

สารสาสน์วิเทศชลบุรี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรีเป็นโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 52/35 หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ ก่อตั้งขึ้น โดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล ในนามบริษัทแสงเงินพัฒนาการ จำกัด

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยเปิดทำการสอนทั้งระบบสามัญตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล 3 และระบบสองภาษาตั้งแต่อนุบาล 2 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่ ทั้งหมด 20 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา อนุญาตให้รับนักเรียนได้ 2,256 คน ใช้ชื่อย่อโรงเรียน “สวช.” อาคาร 1 มี 7 ชั้น อาคาร 2 มี 5 ชั้น อาคาร 3 มี 4 ชั้น 

และอาคารหอประชุม 3 ชั้น เปิดเรียนปีการศึกษาแรกเมื่อ พ.ศ. 2556 มีนักเรียน ตั้งแต่ Nursery – Grade 7 มีจำนวนนักเรียน 1,342 คน ครูไทย 118 คน ครูต่างชาติ 34 คน ปัจจุบันในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนตั้งแต่ Nursery – Grade 12 มีจำนวนนักเรียน 2,291 คน ครูไทย 177 คน ครูต่างชาติ 81 คน

สารสาสน์วิเทศชลบุรี