ความแต่ต่างของการเรียนออนไลน์ของ MOOC และ E-learning

ชื่อเต็มของ MOOC เป็น Massive Open Online Courses ซึ่งก็คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่รองรับเด็กนักเรียนเยอะมาก ไม่จำกัดเพศ วัย การเรียน โดยให้บริการฟรี และก็เป็นการทำความเข้าใจแบบ Anywhere Anytime นั่นคือ เรียนได้ทุกหนทุกแห่ง ทุกเมื่อ ผ่านสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โดยเรียนผ่านวิดีโอ บรรยายโดยคุณครูเจ้าของวิชา มีแบบฝึกหัดหลังบทเรียน ถ้าเบื่อจากการเรียนยังสามารถพักแล้วไปดูหนังฝรั่ง ภาพเสียง hd ได้อีกด้วยเพียงแค่กดปุ่มพักแล้วค่อยกับมาเรียนต่อ

นอกนั้น บางแพลตฟอร์มยังมีเว็บบอร์ด หรือฟอรั่ม (Forum) ให้เด็กนักเรียนได้เข้าไปสนทนา เปลี่ยนวิชาความรู้กับอาจารย์ หรือเด็กนักเรียนร่วมกันเองอีกด้วย ส่วน อีเลิร์นนิ่ง (e-learning) เป็นการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเฉพาะกลุ่ม เรียนในสถานศึกษานั้นๆหรือเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียน โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน

โดยเหตุนั้น สิ่งที่ MOOC ไม่เหมือนกับ อีเลิร์นนิ่ง เป็น เป็นการศึกษาตามความสะดวก ที่ผู้ใดกันก็สามารถเรียนบน MOOC ได้ หากว่าปัจจุบันจะมีบางหลักสูตรที่เก็บค่าใช้จ่ายในการเรียน แต่ว่าวัตถุประสงค์ของ MOOC ส่วนใหญ่เป็น การให้บริการฟรี